ตาราง Live สด

ตารางการ live สด เดือน กุมภาพันธ์ 2017

วัน เดือน ปี เนื้อหา หมายหตุ
จันทร์ 12 ก.พ. 61 web server

 • ubuntu
 • centos
 
พุธ  14 ก.พ. 61 dns server

 • ubuntu
 • cent os
 
เสาร์  17 ก.พ. 61 รอติดตามในกลุ่ม admin school  
จันทร์ 19 ก.พ. 61 file server

 • ubuntu
 • cent os
 
พุธ 21 ก.พ. 61 radius server

 • ubuntu
 • cent os
 
เสาร์  24 ก.พ. 61
 • รอติดตามในกลุ่ม admin school
 
จันทร์ 26 ก.พ. 61 log server

 • ubuntu
 • cent os
 
พุธ 28 ก.พ. 61 router server

 • pfsense