ชมรมแอดมินสคูลยูนิเน็ต ร่วมกับ สพม.25 ขอนแก่น จัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้โรงเรียนชุมแพวิทยายน ตามโครงการ “รินน้ำใจเพื่อนครูสู่โรงเรียนชุมแพวิทยายน” เพื่อสืบสานปณิธาน ครูพิชัย เพชรเทศ

          ชมรม Admin

Read more